Публічна оферта

Даний документ є публічною офертою і публічним договором, адресованим усім фізичним і юридичним особам, які бажають придбати товари в інтернет-магазині stm-fencing.biz.

Згідно зі статтями 633, 641 Цивільного кодексу України умови публічної оферти і публічного договору однакові для всіх покупців. Відповідно до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України, замовлення на web-сайті stm-fencing.biz є акцептом даної оферти, прирівнюється до укладення договору на умовах, викладених нижче.

Фізична особа – підприємець Доманов Денис Вікторович (інтернет-магазин «stm-fencing.biz»), іменоване в подальшому Продавець, і будь-яка фізична або юридична особа, акцептувала цю оферту, іменоване в подальшому Покупець, уклали цей публічний договір (далі «Договір» ) про наступне:

1. ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. Під поняттям «Товар» в рамках цього Договору розуміються товари, представлені на сайті stm-fencing.biz, за якими вказана ціна, назва і опис і, доступних до придбання. Також товар може супроводжуватися його зображенням.

1.2. Під поняттям «Інтернет-магазин» в рамках цього Договору розуміється відповідний програмно-функціональний комплекс, розміщений на сайті stm-fencing.biz, який дозволяє ознайомитися з Товаром, його зовнішнім виглядом, технічними характеристиками, ціною, умовами оплати, умовами і термінами доставки і т.д. зробити відповідне замовлення і оплатити його на підставі виставленого рахунку.

1.3. Під поняттям «Підписка» в рамках цього Договору розуміється попереднє замовлення і оплата товару, наявність якого передбачається в строки, зазначені в описі товару.

1.4. Під поняттям «Кошик» в рамках цього Договору розуміється частина Інтернет-магазину, який відповідає за відстеження та відображення в реальному часі обраних Покупцем товарів для придбання із зазначенням загальної вартості на них.

1.5. Під поняттям «Замовлення» в рамках цього Договору розуміється певний Покупцем за допомогою Кошики перелік Товарів, їх кількість із зазначенням особистих та контактних даних Покупця.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Продавець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором продати Покупцю Товар, є предметом продажу за цим Договором, а Покупець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, купити названий Товар заплативши його ціну.

2.2. Продавець гарантує, що Товар буде переданий в заставу не знаходиться в суперечці, під арештом і на нього не поширюються права третіх осіб.

2.3. Продавець і Покупець підтверджують, що цей Договір не є фіктивним, удаваним правочином, угодою, відбувається під впливом насильства або обману.

2.4. Продавець підтверджує, що всі необхідні дозволи на здійснення господарської діяльності, регулює сферу правовідносин, що виникають і діють в процесі виконання Договору, а також гарантує, що має право на реалізацію Товару без будь-яких обмежень, відповідно до вимог чинного законодавства України, і зобов’язується нести відповідальність у разі порушення прав покупця в процесі виконання договору і реалізації товару.

3. Загальні положення

3.1. Всі інформаційні матеріали, представлені в Інтернет-магазині, носять довідковий характер і не можуть в повній мірі передавати достовірну інформацію про властивості і характеристики Товару, включаючи кольори, розміри і форми. У разі виникнення у Покупця питань, що стосуються властивостей і характеристик Товару, перед оформленням Замовлення, Покупець повинен звернутися до Продавця.

3.2. Оформлення Покупцем Замовлення і подальша передача його до виконання, означає достатню і повне ознайомлення Покупця з технічними характеристиками товару, його функціональними можливостями, інформації про терміни поставки та умови гарантійного обслуговування.

3.3. У разі відсутності замовлених Товарів на складі Продавця, в тому числі з причин, не залежних від Продавця, Продавець має право анулювати зазначений Товар із Замовлення Покупця і повідомити про це Покупця шляхом надсилання електронного повідомлення на адресу, вказану при реєстрації Покупця.

3.4. Замовлення вважається виконаним в момент фактичної передачі Товарів, що входять до складу замовлення. Після виконання Замовлення зобов’язання Продавця перед Покупцем вважаються виконаними.

3.5. Право власності на товар переходить від продавця до покупця в момент передачі товару. Підтвердженням переходу права власності на товар служить підпис Покупця в накладній (квитанції, реєстр доставки і т.д.), виданої Продавцем, транспортної або кур’єрської компанією. Ризики втрати або випадкового пошкодження Товару переходять від продавця до покупця в момент передачі транспортної або кур’єрської компанії.

3.6. Укладенням цього Договору Покупець надає Продавцю право і згоду на обробку його персональних даних безстроково відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». Використання і поширення інформації, що становить персональні дані Покупця здійснюється в межах необхідних для виконання цього Договору.

4. ЦІНА І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Ціна кожного окремого Товару визначається Продавцем на свій розсуд і публікується в Інтернет-магазині.

4.2. Ціна Товару та Замовлення встановлюється в гривнях України.

4.3. Ціна Договору дорівнює ціні Замовлення. Зазначена сума може змінюватися в залежності від ціни, кількості або номенклатури товару.

4.4. Покупець проводить 100% оплату товару відповідно до Заявки на підставі рахунку Продавця, якщо інше не зазначено в рахунку на оплату.

4.5. Замовлення вважається оплаченим з моменту надходження 100% оплати за товар на розрахунковий рахунок Продавця. Факт такої оплати свідчить про згоду Покупця з умовами цього Договору.

4.6. Доставка Замовлення Продавцем виконується після 100% оплати Замовлення.

4.7. У разі невірно зазначеної ціни замовленого Покупцем Товару, Продавець із першою нагодою інформує про це Покупця для підтвердження або анулювання Замовлення. При неможливості зв’язатися з Покупцем дане Замовлення вважається анульованим. Якщо Замовлення було оплачено, Продавець повертає ПОКУПЦЕВІ оплачену за Замовлення суму шляхом її перерахування на рахунок покупця або в інший прийнятний спосіб.

4.8. Ціна Товару в Інтернет-магазині може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку. При цьому ціна на замовлений Покупцем Товар зміні не підлягає.

4.9. До моменту зарахування коштів Покупця на розрахунковий рахунок Продавця товар не резервується. Продавець не може гарантувати доступність Товару на складі Продавця в кількості, зазначеній в момент оформлення Замовлення, в результаті чого можуть збільшитися терміни обробки Замовлення. У разі необхідності здійснення повернення коштів продавцем покупцеві для здійснення повернення коштів Покупець зобов’язаний повідомити ПРОДАВЦЕВІ реквізити банківського рахунку, на який Продавець зобов’язаний перерахувати грошові кошти.

5. ОБОВ’ЯЗКИ І ПРАВА СТОРІН

5.1.Обовьязки ПРОДАВЦЯ

5.1.1. Надавати правдиву інформацію про Товарів, умов доставки і цін на них.

5.1.2. Поставити Немає відповідно до умов Замовлення.

5.1.3. Гарантувати відповідність якості Товару вимогам якості на території України. Забезпечити гарантійні зобов’язання відповідно до умов цього Договору.

5.1.4. У разі зміни терміну поставки, негайно інформувати Покупця про зміну умов поставки з метою отримання згоди на нові умови виконання Замовлення в цілому, або в частині. Продавець інформує Покупця за допомогою телефонного або електронного зв’язку.

5.2.Обовьязки ПОКУПЦЯ

5.2.1. Надавати Продавцю достовірну, правдиву і коректну інформацію, в т.ч. при реєстрації в Інтернет-магазині.

5.2.2. Оплачувати Товар, згідно до Замовлень, за вказаною в них цінами.

5.2.3. При отриманні замовлення від кур’єра провести зовнішній огляд цілісності упаковки, після чого відкрити її і безпосередньо переконатися в належному зовнішньому стані Товару відсутності механічних пошкоджень і повноти його комплектності.

5.2.4. У разі наявності претензій вимагати від представника служби доставки скласти Акт в довільній формі в 3-х примірниках. Акт повинен бути підписаний Покупцем і співробітником перевізника. При можливості недоліки повинні бути зафіксовані засобами фото- або відеозйомки.

5.2.5. У разі передачі Продавцем Товару з порушенням умов Замовлення по кількості, асортименту, комплектності, тари та (або) упаковки Товару – не пізніше 5-ти, наступного за днем покупки (отримання), календарних днів повідомити ПРОДАВЦЯ про ці порушення. При цьому товар повинен бути повернутий в товарному вигляді зі збереженням споживчих властивостей і всіх ярликів, пломб і т.п.

5.2.6. Надати точні паспортні дані для можливості отримати замовлення в офісі кур’єрської компанії або кур’єрською доставкою.

5.3. права Покупця

5.3.1. Вимагати повернення передоплати в разі неможливості виконання Продавцем умов Замовлення.

5.3.2. Внести зміни в Замовлення до його оплати.

5.3.3. До передачі Товару відмовитися від виконання Договору за умови відшкодування ПРОДАВЦЕВІ транспортних витрат, понесених Продавцем в зв’язку з вчиненням дій щодо виконання цього Договору.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну покупцеві внаслідок неналежного використання Товарів, замовлених в Інтернет-магазині.

6.2. Продавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання Замовлення і своїх зобов’язань за цим Договором у разі надання Покупцем недостовірної, неправдивої і некоректної інформації.

6.3. Сторони несуть відповідальність за виконання зобов’язань за цим Договором відповідно до чинного законодавства України.

6.4. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань, якщо невиконання є наслідком таких непереборних обставин як: війна або військові дії, землетрус, повінь, пожежа та інші стихійні лиха, акти або дії органів державної влади, зміна митних правил, обмеження імпорту і експорту, що виникли незалежно від волі Сторін після укладення цього Договору. Сторона, яка не може виконати своїх зобов’язань, негайно повідомляє про це іншу Сторону і надає документи, що підтверджують наявність таких обставин, видані уповноваженими на те органами.

7. Розгляд спорів

7.1. У разі виникнення питань і претензій з боку Покупця він повинен звернутися до Продавця по телефону або в інший доступний спосіб.

7.2. Сторони вживатимуть всіх заходів до вирішення суперечок і розбіжностей, які можуть виникнути при виконанні зобов’язань за Договором або в зв’язку з цим, шляхом переговорів.

7.3. У разі якщо Сторони не дійшли згоди, всі суперечки підлягають розгляду відповідно до процедури, передбаченої законодавством України.

8. ІНШІ УМОВИ

8.1. Цей Договір набуває чинності з моменту Покупцем акцепту і діє до повного виконання зобов’язань сторонами, за винятком випадків його дострокового розірвання

8.2. У разі виникнення питань і претензій з боку Покупця він повинен звернутися до Продавця по телефону або в інший доступний спосіб. Усі виникаючі суперечки сторони будуть намагатися вирішити шляхом переговорів, у разі недосягнення згоди спір буде переданий на розгляд до судового органу відповідно до чинного законодавства України.

8.3. Даний договір, розміщений на використовуваному Продавцем Інтернет-магазині на сайті stm-fencing.biz є публічною офертою. Відсутність підписаного між сторонами примірника Договору на паперовому носії, з проставленими підписами сторін, в разі проведення по ньому фактичної оплати Покупцем, не є підставою вважати цей Договір не укладеним.

8.4. Визнання судом недійсності будь-якого пункту даного договору не тягне недійсності інших пунктів.

8.5. Сторони мають право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, в разі невиконання однією із сторін умов цього Договору та у випадках, передбачених цим Договором та чинним законодавством України.

8.6. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України. У разі, якщо будь-яке положення Договору є або стає недійсним, незаконним, втрачає юридичну силу, це не є підставою для визнання недійсним всього Договору. В цьому випадку недійсними положення замінюються новими відповідно до чинного законодавства, як можна точніше відповідають змісту і цілям положень, замінюються.

Сховати кошик

Ваш кошик порожній